Wij zijn als ENIG rietdekkersbedrijf in heel Noord Nederland ,als bedrijf volledig TÜV RHEINLAND VCA* GERCERTIFICEERD!

Wat houdt dit in ?

VEILIGHEID :

Om de veiligheid van alle medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen en de risico's op ongelukken zo veel mogelijk te verkleinen zien wij er op toe dat de medewerkers uitsluitend met gereedschappen en materialen werken die aan alle daar aan te stellen veiligheids eisen voldoen.

 

De veiligheidsstandaard binnen de bedrijfs cultuur is hoog en ook medewerkers worden steeds gewezen op de risico's die de werken met zich mee brengen,regelmatig worden er (steek)proeven gehouden om het veilig werken te waarborgen.

VEILIGHEIDS EISEN :

Om de veiligheid te waarborgen voldoen alle gereedschappen aan de gestelde eisen.

 

Wij voeren zelf regelmatig controle uit op b.v breuk en of beschadiging en daarnaast voeren we regelmatig veiligheids inspectie's uit en zien we toe op het juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.Alle electrische gereedschappen en klim materiaal word jaarlijks gekeurd door een daartoe gecertificeerde keurmeester.

VERPLICHTING :

Jelle Batema is van mening dat het voorkomen van ongevallen zowel voor zijn eigen bedrijf waaronder de medewerkers zijn inberepen,EN voor de opdrachtgevers een morele plicht is.Immers niemand wil ongevallen mee maken!

 

Om deze borging van veiligheid te optimaliseren heeft rietdekkersbedrijf Jelle Batema vrijwillig besloten zijn bedrijf te certificeren met de TÜV normen.Wij zijn inmiddels al jaren TÜV VCA* gertificeerd.Ook aan de wettelijke verplichte van VCA scholing en certificering voor het personeel is voldaan.

TÜV RHEINLAND VCA* IN HET KORT :

Het doel van TÜV RHEINLAND is dat de ondernemer zich bewust is van de risico's die zijn werknemers nemen en daardoor de veiligheid volgens de opgestelde normen in gaat passen in de werksituatie.Tevens word er zorg gedragen voor de mileu aspecten zoals verantwoorde afvoer en verwerking van vrijkomend afval van het oude riet.Er moet gewerkt worden volgens de hoogste normen ,iets waar wij ruimschoots aan voldoen.

 

Jaarlijks worden er externe controles door deskundige derden uitgevoerd of ons bedrijf nog wel voldoet aan de gestelde criteria.

VERANTWOORDELIJKHEID :

Zowel rietdekkersbedrijf Jelle Batema als de opdrachtgever dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk op een zo veilig mogelijke wijze.

 

Het burgelijk wetboek stelt ook de eigenaren aansprakelijk voor het gevaar en de daaruit mogelijk voortvloeiende ongelukken,wanneer er niet voldaan word aan de gestelde eisen.

 

Met het voeren van het TÜV beleid word door ons de risico's zo veel mogelijk teruggedrongen teneindede risico's en gevaren te minimaliseren.

 

Wij als RIETDEKKERSBEDRIJF JELLE BATEMA willen met deze TÜV  Rheinland VCA* certificering laten zien dat wij, als enig TÜV  VCA* gecertificeerd RIET DEKKERSBEDRIJF in HEEL NOORD NEDERLAND,( totaal in Nederland 5 rietdekkers bedrijven! ) onze verantwoording zeer serieus nemen voor zowel mederwerkers alswel opdrachtgevers!

« terug