Onderhoud rieten dakbedekking

 

50 jaar geleden werd bijna geen onderhoud gepleegd aan rieten daken op het gebied van algen- en mos bestrijding. Algen op een rieten dak schenen geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de levensduur van het dak. Dit lijkt de laatste jaren te veranderen. Het lijkt nu zo te zijn dat met name algen- ontwikkeling wel een negatieve invloed op de levensduur van het dak heeft. Zeker wanneer algen een gesloten laag vormen. Een geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.

 

 

Preventief onderhoud rieten dak

Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat het echte onderhoud zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of vogelschade optreedt zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt. Nog afgezien van eventuele vervolgschade. De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding van algen en in mindere mate mossen.

Levensduur van rieten dakbedekking

Het lijkt erop dat het rieten dak juist de laatste tijd meer te lijden heeft dan vroeger. De conditie van het riet gaat soms plotseling hard achteruit. Het dak slaat groen uit, blijft langer vochtig en lijkt niet meer de levensduur te halen van 35 tot 50 jaar. De oplossing hiervoor is het behandelen van het dak tegen begroeiing met algen en mossen. Alleen de daken die groen beginnen uit te slaan worden bij droog weer met een algen bestrijdingsmiddel behandeld. De oplossing wordt over het dak verneveld. (geen hoge druk) Er moet ongeveer 100 tot 150 ml/m2 op het dak worden aangebracht. Dit doodt de algen (en mossen) waardoor het dak gemiddeld droger blijft en dus de schimmels minder kans krijgen zich te ontwikkelen.
Deze behandeling wordt op het (anders noodzakelijke) groot onderhoud en op de levensduur van het dak zonder meer terug verdiend. (het dak gaat 10 tot 15 jaar langer mee) Het betere uiterlijk is een extra bonus.

Worden algen niet op tijd bestreden moet men uiteindelijk het tienvoudige uitgeven voor groot onderhoud. Het dak moet dan worden schoongemaakt en overgeklopt.

 

Bomen

Rond een huis met een rieten dak zouden niet te veel bomen moeten staan. Ze geven schaduw en belemmeren de drogende werking van de wind. Druppels mogen niet van de boom op het dak vallen. Bladeren en dennennaalden moeten tenminste eens per jaar van het dak worden verwijderd. Alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door ons rietdekkersbedrijf. Wilt u een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met ons op via het offerte aanvraagformulier


Samengevat kunnen we stellen :

Rieten daken hebben onderhoud nodig !
En  bij niet of nalatigheid hiervan kunnen de kosten op termijn behoorlijk oplopen? Mos en algen komen door verbetering van het mileu vaker en meer voor dan enkele tientallen jaren terug. Bij het niet verwijderen van met name algen kan de levensduur van uw kostbare rieten dak aanmerkelijk verkort worden! Tevens kan het niet tijdig herstellen van storm of vogelschade onnodige tot veelal hoge(re) kosten leiden! Wij hebben gemeend hiervoor een oplossing te moeten bieden met een uniek onderhoudsplan tegen een zeer gunstige vergoeding.


Mocht u hiervoor voelen neem dan contact op per mail of telefonisch zodat wij u de werkwijze hiervan hiervan persoonlijk kunnen toelichten !!

 

 

 
« terug